« Live!!! TOJ | トップページ | Live!!! TOJ »

2018/05/18

Live!!! TOJ

Live!!! TOJ
ローラーでの調整を終えた選手たちは順次、細谷マッサーのマッサージを受けています。

|

« Live!!! TOJ | トップページ | Live!!! TOJ »